Tổng Giám đốc Phạm Văn Phong: PV GAS đoàn kết phát huy tối đa tiềm lực, đa dạng hóa trong mô hình kinh doanh mới

Huy Hoàng

17/01/2024 16:00

Tại Hội nghị Người lao động Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa qua, ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc PV GAS đặc biệt nhấn mạnh về yêu cầu cấp thiết của PV GAS trong thời gian tới: đó là việc chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm khí; tăng cường hoạt động liên kết chuỗi để phát triển đồng bộ và hiệu quả tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với hàng loạt những thách thức, khó khăn khi tình hình địa chính trị phức tạp; nền kinh tế trong nước thế giới tăng trưởng thấp; giá dầu Brent và giá CP có nhiều biến động, một số cước phí/giá khí vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức; thị trường kinh doanh LPG trong nước cạnh tranh khốc liệt và tăng trưởng thấp…, nhưng với việc luôn chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp cùng với quyết tâm cao, PV GAS đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng đề ra.

Cụ thể, tổng doanh thu năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 4 tỷ USD cùng với lợi nhuận đạt ở mức cao, tương ứng trên 10% doanh thu và bằng 25% lợi nhuận toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), đóng góp gần 300 triệu USD vào ngân sách nhà nước. Thị phần kinh doanh tiếp tục được duy trì và phát triển. Bên cạnh các kết quả SXKD, PV GAS đón nhận nhiều sự kiện, thành quả quan trọng, đặc biệt là tiên phong đưa vào vận hành công trình kho LNG 1 MMTPA Thị Vải và sẵn sàng đem sản phẩm mới LNG cung cấp cho thị trường. Dấu ấn này đã chính thức ghi tên Việt Nam – PV GAS vào bản đồ kinh doanh LNG toàn cầu, mở ra một thời kỳ phát triển mới của ngành công nghiệp khí Việt Nam theo định hướng chuyển đổi năng lượng của Chính phủ.

Có thể nói, các khó khăn năm 2023 mà PV GAS gặp phải chỉ là những tín hiệu ban đầu của một giai đoạn chuyển tiếp. Năm 2024, PV GAS sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt và đương đầu với không ít khó khăn, thách thức từ những yếu tố tác động bởi thị trường, các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và cả những vấn đề nội tại cần phải được thay đổi/cải tiến để thích nghi… Để đảm bảo phát triển bền vững, PV GAS buộc phải thay đổi, chuyển dịch sang mô hình mới “linh hoạt” theo hướng đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm khí; tăng cường hoạt động liên kết chuỗi.

Năm 2024, PV GAS đã xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung giải quyết 4 nhóm vấn đề chính: giảm thiểu các tác động từ việc suy giảm nguồn khí nội địa, sự thay đổi trong cơ cấu an ninh năng lượng quốc gia, sự suy giảm về nhu cầu tiêu thụ khí; đảm bảo tăng trưởng, duy trì quy mô về doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty (TCT); xây dựng các cơ chế chính sách cho phát triển ổn định của TCT; tìm kiếm các cơ hội/các giải pháp phát triển các sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh mới cho TCT.

Theo đó, 3 giải pháp chính mà PV GAS sẽ sử dụng để giải những bài toán này đó là:

- Triển khai thành công Chiến lược phát triển thị trường khí với mục tiêu đến 2030 tỷ trọng khí cho phát điện và tỷ trọng khí cung cấp cho thị trường ngoài điện đảm bảo tỷ lệ 50% – 50%; trong đó ưu tiên triển khai các dự án chế biến khí từ nguồn khí nội địa.
- Tận dụng lợi thế về hạ tầng, năng lực, nguồn lực để phát triển các dịch vụ kinh doanh hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật.
- Thay đổi mô hình kinh doanh theo năng lượng; tham gia vào thị trường cung cấp khí làm nguyên liệu và tham gia sâu hơn nữa vào thị trường kinh doanh quốc tế.

Tổng Giám đốc Phạm Văn Phong đề nghị toàn thể CBCNV PV GAS nhận thức đúng và đầy đủ các khó khăn thách thức của Tổng công ty; từ đó phát huy trí tuệ, đoàn kết và chung sức với Ban lãnh đạo triển khai có hiệu quả các định hướng, chiến lược.

Lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng, với việc nhận diện được các khó khăn và triển khai các giải pháp để thay đổi mô hình kinh doanh, phát huy tối đa tiềm lực về hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, nguồn nhân lực, tài chính và uy tín, PV GAS sẽ tiếp tục thành công trong năm 2024, viết tiếp những chương mới vẻ vang trong hành trình phát triển của mình, với những mốc son mới, những thành tựu mới liên tiếp được xác lập.

 

H.H