Ngân hàng mở kênh bán trực tuyến: Tiếp tục các giải pháp bình ổn và góc nhìn chuyên gia

Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn lớn khi các ngân hàng thực hiện bán vàng trực tiếp. Vì vậy, mở rộng nguồn cung và kênh bán được xem là giải pháp căn cơ.